Местни данъци и такси авг.05

Местни данъци и такси

Основните местни данъци и такси са данъкът върху недвижимите имоти, данъкът върху превозните средства и такса битови отпадъци (такса смет). Режимът за облагане с имущ...

Повече