Извънредното положение заради COVID-19 – какво се случва с различните срокове и други задължения на гражданите и бизнеса мар.24

Извънредното положение заради COVID-19 – какво се случва с различните срокове и други задължения на гражданите и бизнеса

Извънредното положение заради COVID-19 и наложените във връзка с него ограничителни мерки доведоха до пълното или частично спиране на дейността на много фирми, на съдили...

Повече