Прехвърляне на дялове в ООД юли17

Прехвърляне на дялове в ООД

Прехвърлянето на дружествени дялове в ООД зависи от това дали те ще се прехвърлят на лице, което вече е съдружник в дружеството, или на трето лице. Когато един съдруж...

Повече