Защита на търговската тайна май29

Защита на търговската тайна

Законът за защита на конкуренцията и Законът за защита на търговската тайна дават възможност на притежателя на търговска тайна да защити прават си срещу всеки наруш...

Повече
Подаване и проверка на документите на кандидатите за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ май13

Подаване и проверка на документите на кандидатите за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

В „Държавен вестник“ днес беше обнародвано Постановление № 91 от 11 май 2020 г. за реда и начина на проверка на документите, представяни от кандидатите за безвъзмездна ф...

Повече