Удостоверения от регистъра на населението вече ще се издават от всяка община, независимо от адресната регистрация на гражданите ян.20

Удостоверения от регистъра на населението вече ще се издават от всяка община, независимо от адресната регистрация на гражданите

Гражданите вече ще могат да получават необходимите им удостоверения от регистъра на населението от всяка община, район или кметство. Отпадна изискването тези уд...

Повече
Регистрация по ДДС при последователно извършване на еднородна дейност в един и същ търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано ян.11

Регистрация по ДДС при последователно извършване на еднородна дейност в един и същ търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано

Задължителна регистрация по ДДС при последователно извършване на еднородна дейност в един и същ търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи с...

Повече