Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η μαύρη οικονομία αποτελεσματικά έχουν θεσπιστεί όρια πληρωμών σε μετρητά στη Βουλγαρία. Ο περιορισμός των συναλλαγών σε μετρητά ισχύει τόσο για τα νομικά πρόσωπα όσο και για τα φυσικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με το Βουλγαρικό νόμο περί περιορισμού των πληρωμών σε μετρητά, οι πληρωμές σε όλη την επικράτεια της χώρας πραγματοποιούνται μέσω τραπεζικής μεταφοράς ή κατάθεσης σε λογαριασμό πληρωμής όπου:

  • η αξία τους ισούται με ή υπερβαίνει τα 10.000 λέβα (περίπου 5.110 ευρώ) ή το αντίστοιχο τους όταν οι πληρωμές γίνονται σε ξένο νόμισμα.
  • η αξία είναι κάτω από 10 000 λέβα, αλλά αποτελούν μέρος μιας συναλλαγής συνδεδεμένης πληρωμής για τους ίδιους λόγους των οποίων η συνολική αξία ισούται ή υπερβαίνει τα 10.000 λέβα.

Για παράδειγμα, οι συνδεδεμένες πληρωμές είναι δόσεις της τιμής αγοράς ενός ακινήτου, μηνιαίες πληρωμές ενοικίασης, μερίσματα που λαμβάνουν  μέτοχοι, δάνεια κ.λπ. Παρόλο που κάθε πληρωμή μπορεί να είναι κάτω από το όριο, όταν μαζί υπερβαίνουν τα 10.000 λέβα ή το αντίστοιχό τους σε ξένο νόμισμα, όλες οι πληρωμές πρέπει να πραγματοποιηθούν μέσω τραπεζικού εμβάσματος, ξεκινώντας από την πρώτη δόση.

Δεν ισχύουν όρια πληρωμών σε μετρητά για:
  • αναλήψεις μετρητών ή καταθέσεις από / προς τους λογαριασμούς του κατόχου.
  • αναλήψεις μετρητών ή καταθέσεις από / σε λογαριασμούς ατόμων, συζύγων ή συγγενών με πλήρη ή μερική αναπηρία.
  • πληρωμές αμοιβών απασχόλησης. Οι πληρωμές που οφείλονται σε οποιονδήποτε δεν είναι υπάλληλος (π.χ. τέλη παροχής συμβουλών) πρέπει να πραγματοποιούνται μέσω τραπεζικού εμβάσματος.

Το φυσικό πρόσωπο, το οποίο παραβιάζει ή επιτρέπει την παραβίαση των ορίων πληρωμών σε μετρητά, μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο έως και το 25% της πληρωμής που πραγματοποιήθηκε. Το πρόστιμο για νομικά πρόσωπα είναι το 50% της πληρωμής που πραγματοποιήθηκε. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης παράβασης εντός 1 έτους, η κύρωση είναι διπλή.

Για περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω στο e-mail: office@kgmp-legal.com ή τηλεφωνήστε μας στο: +359 2 851 72 59.


Στείλτε μια ερώτηση

Επαφές