Αυτό το άρθρο παρέχει μια περίληψη πώς αντιμετωπίζονται οι παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. στη Βουλγαρία.

Οι παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. στη Βουλγαρία έχουν διαφορετικές κυρώσεις, οι οποίες εξαρτώνται από τη σοβαρότητα της παράβασης.

Οδήγηση χωρίς έγκυρο e-σήμα

Είναι παράνομο να οδηγείται ένα όχημα στο οδικό δίκτυο που καταβάλλεται τέλος κυκλοφορίας χωρίς να έχει καταβληθεί το τέλος αυτό. Το πρόστιμο για μη έγκυρο ηλεκτρονικό σήμα για αυτοκίνητα είναι 300 λέβα (= 150 ευρώ).

Η επαλήθευση της πληρωμής του τέλους του e-σήμα πραγματοποιείται από τις αντίστοιχες αρχές ελέγχου. Η Εθνική Διοίκηση Διοδίων προσδιορίζει παραβάσεις μέσω των σταθερών και κινητών κάμερων που βρίσκονται στο δρόμο. Επιτρέπεται επίσης στην Εθνική Υπηρεσία Τελωνείων να διενεργεί ελέγχους στην περιπτώση που το όχημα εγκαταλείπει το έδαφος της Βουλγαρίας. Ο οδηγός δεν υποχρεούται να παράσχει το ηλεκτρονικό σήμα που έχει εκδοθεί ή οποιαδήποτε απόδειξη της πληρωμής.

Αδικήματα οδήγησης

Επιβάλλεται πρόστιμο 10 λέβα (= 5 ευρώ) σε οδηγό ο οποίος δεν προσκομίζει στους φορείς ελέγχου άδεια οδήγησης, κάρτα ελέγχου και πιστοποιητικό ταξινόμησης του οδηγούμενου οχήματος ή έγγραφο για υποχρεωτική ασφάλιση οδηγού «Αστικής Ευθύνης».

Οδηγός χωρίς άδεια που να ισχύει για την κατηγορία στην οποία ανήκει το όχημα που χειρίζεται, θα του επιβληθεί πρόστιμο ύψους μεταξύ 100 και 300 λέβα (= 50  και 150 ευρώ).

Η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας

Ένας οδηγός που χρησιμοποιεί συσκευή που παρεμβαίνει στα όργανα μέτρησης της ταχύτητας των αυτοκινήτων οχημάτων καταβάλλει πρόστιμο ύψους 50 λέβα (= 25 ευρώ).

Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου ταχύτητας σε μια κατοικημένη περιοχή, επιβάλλονται τα ακόλουθα πρόστιμα και ποινές:
 • 20 λέβα (= 10 ευρώ) για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας με 10 χλμ.
 • 50 λέβα (= 25 ευρώ) για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας από 11 έως 20 χλμ.
 • 100 λέβα (= 50 ευρώ) για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας από 21 έως 30 χλμ.
 • 400 λέβα (= 200 ευρώ) για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας από 31 έως 40 χλμ.
 • 600 λέβα (= 300 ευρώ) για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας με περισσότερο από 40 χλμ.
 • 700 λέβα (= 350 ευρώ) για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας με ταχύτητα άνω των 50 χλμ. και απώλεια άδειας για τρεις μήνες. Για κάθε 5 χλμ. άνω των 50 χλμ. υπέρβασης του ορίου ταχύτητας το πρόστιμο θα αυξηθεί κατά 50 λέβα (= 25 ευρώ).
Τα ακόλουθα πρόστιμα και ποινές επιβάλλονται σε οδηγό που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας εκτός της κατοικημένης περιοχής:
 • 20 λέβα (= 10 ευρώ) για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας με 10 χλμ.
 • 50 λέβα (= 25 ευρώ) για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας από 11 έως 20 χλμ.
 • 100 λέβα (= 50 ευρώ) για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας από 21 έως 30 χλμ.
 • 300 λέβα (= 150 ευρώ) για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας από 31 έως 40 χλμ.
 • 400 λέβα (= 200 ευρώ) για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας από 41 έως 50 χλμ.
 • 600 λέβα (= 300 ευρώ) για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας με ταχύτητα άνω των 50 χλμ. και για κάθε επόμενα 5 χλμ. υπέρβασης του ορίου ταχύτητας άνω των 50 χλμ. το πρόστιμο θα αυξηθεί κατά 50 λέβα (= 25 ευρώ).

Αδίκηματα υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών

Ένα από τα σοβαρότερα αδικήματα οδικής κυκλοφορίας είναι η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών. Είναι παράνομο να αρνηθεί κανείς να κάνει αλκοτέστ πράγμα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλεισμό από την οδήγηση για μια περίοδο δύο ετών και να τιμωρηθεί με πρόστιμο έως 2.000 λέβα (= 1000 ευρώ).

Αδίκημα οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ είναι εάν σε ένα αλκοτέστ διαπιστωθεί ότι έχετε συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα μεγαλύτερη από 0,5 ανά χίλια. Στην περίπτωση αυτή, τα πρόστιμα και οι κυρώσεις έχουν ως εξής:

 1. για πάνω από 0,5 ανά χίλια έως ή και 0,8 ανά χίλια – απώλεια άδειας για περίοδο 6 μηνών και πρόστιμο 500 λέβα (= 250 ευρώ).
 2. για πάνω από 0,8 ανά χίλια έως ή και 1,2 ανά χίλια – απώλεια άδειας για περίοδο 12 μηνών και πρόστιμο 1,000 λέβα (= 500 ευρώ).

Παρακαλείσθε να σημειώσετε ότι ένας οδηγός με συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα του πάνω από 1,2 ανά χίλια τιμωρείται με φυλάκιση ενός έως 3 ετών και πρόστιμο από 200 έως 1,000 λέβα (από 100 έως 500 ευρώ). Επίσης, άτομο που οδηγεί αυτοκίνητο μετά την χρήση ναρκωτικών ή αναλόγων του, τιμωρείται με φυλάκιση ενός έως 3 ετών και πρόστιμο από 500 έως 1.500 λέβα (από 250 έως 750 ευρώ).

Παραβάσεις στάθμευσης

Χρέωση 20 λέβα (= 10 ευρώ) επιβάλλεται σε οδηγό που έχει σταθμεύσει αντικανονικά.

Επιβάλλεται πρόστιμο έως 200 λέβα (= 100 ευρώ) όταν ο οδηγός παρκάρει σε χώρο που προορίζεται για οχήματα που εξυπηρετούν άτομα με μόνιμη αναπηρία ή για οχήματα που προσαρμόζονται και λειτουργούν από άτομα με μόνιμη αναπηρία.

Ένας οδηγός που σταθμεύει οδικό όχημα σε δημόσια πάρκα, κήπους, παιδικές χαρές, περιοχές που προορίζονται αποκλειστικά για πεζούς και πεζοδρόμια σε οικισμούς, έξω από τις περιοχές που επιτρέπονται για τέτοιους σκοπούς, πληρώνει πρόστιμο από 50 έως 200 λέβα (από 25 έως 100 ευρώ).

Άλλες παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. στη Βουλγαρία

Είναι αδίκημα να οδηγείτε ένα όχημα που δεν είναι σε καλή κατάσταση και ένας οδηγός μπορεί να τιμωρηθεί με πρόστιμο:

 1. 50 λέβα (= 25 ευρώ) – σε περίπτωση που εντοπιστούν δευτερεύουσες ελλείψεις,
 2. 200 λέβα (= 100 ευρώ) – σε περίπτωση εύρεσης σημαντικών ελλείψεων,
 3. 500 λέβα (= 250 ευρώ) – σε περίπτωση εύρεσης επικίνδυνων ελλείψεων.

Υπάρχει νομική υποχρέωση στη Βουλγαρία να φοράνε ζώνη κατά την οδήγηση  τόσο ο οδηγός όσο και οι επιβάτες του οχήματος.

Τέλος 30 λέβα (= 15 ευρώ) επιβάλλεται σε οδηγό που χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο όταν οδηγεί ή όταν δεν συμμορφώνεται με την υποχρέωση να φοράει ζώνη ασφαλείας ο ίδιος ή άλλος επιβάτης του οχήματος. Είναι νόμιμο να χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο συνδεδεμένο σε συσκευή hands-free.

Εάν ο οδηγός αρνείται να παραδώσει τα έγγραφά του στις αρχές ελέγχου ή παρεμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο την επιθεώρηση από τις ελεγκτικές αρχές ή αρνείται να συμμορφωθεί με εντολή από τις αρχές ελέγχου της κυκλοφορίας, υπόκειται σε στέρηση του δικαιώματος οδήγησης του οχήματος για περίοδο από 1 έως 6 μήνες και πρόστιμο μεταξύ 50 και 200 λέβα (από 25 έως 100 ευρώ).

Για περισσότερες πληροφορίες ή για νομική συνδρομή, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail: office@kgmp-legal.com ή τηλεφωνήστε μας στο: +359 2 851 72 59.


Στείλτε μια ερώτηση

Επαφές