Με τη απόφασή του στην υπόθεση C-40/17 (Fashion ID), το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευκρινίζει, ότι ο διαχειριστής ιστοσελίδας στην οποία έχει ενσωματωθεί η επιλογή «Μου αρέσει!» του Facebook μπορεί να είναι υπεύθυνος από κοινού με τη Facebook.

Όταν ένας χρήστης επισκέπτεται μια τέτοια ιστοσελίδα, τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη μεταδίδονται στο Facebook. Η διαβίβαση αυτή γίνεται χωρίς ο εν λόγω χρήστης να το γνωρίζει και ανεξαρτήτως του αν είναι μέλος του Facebook ή αν έχει κάνει κλικ στην επιλογή «Μου αρέσει!».

Ο διαχειριστής ιστοσελίδας, ως (συν)υπεύθυνος ορισμένων πράξεων επεξεργασίας δεδομένων των επισκεπτών της ιστοσελίδας του, όπως η συλλογή δεδομένων και η διαβίβασή τους στη Facebook, οφείλει να παρέχει, κατά τη συλλογή των δεδομένων, ορισμένες πληροφορίες στους επισκέπτες αυτούς. Για παράδειγμα, την ταυτότητά του και τους σκοπούς της επεξεργασίας.

Το Δικαστήριο τονίζει ότι ο διαχειριστής ιστοσελίδας στην οποία έχει την επιλογή «Μου αρέσει!» οφείλει να λάβει τη συγκατάθεσή αυτή εκ των προτέρων (μόνο) για τις πράξεις για τις οποίες είναι (συν)υπεύθυνος, ήτοι για τη συλλογή και τη διαβίβαση των δεδομένων.

Όσον αφορά τις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία δεδομένων είναι αναγκαία για την υλοποίηση ορισμένου εννόμου συμφέροντος, το Δικαστήριο κρίνει ότι καθένας από τους (συν)υπεύθυνους της επεξεργασίας, δηλαδή ο διαχειριστής της ιστοσελίδας και ο πάροχος του πρόσθετου (plugin) κοινωνικής δικτύωσης, πρέπει να επιδιώκει, με τη συλλογή και τη διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έννομο συμφέρον προκειμένου οι πράξεις αυτές να είναι δικαιολογημένες ως προς αυτόν.

Σας υπενθυμίζουμε ότι με την απόφαση της 5ης Ιουνίου 2018, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein (C-210/16), το Δικαστήριο έκρινε ότι οδιαχειριστής σελίδας (fan page) στο Facebook είναι υπεύθυνος από κοινού με το Facebook για την επεξεργασίας των δεδομένων των επισκεπτών της σελίδας του.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για νομική συνδρομή, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail: office@kgmp-legal.com ή τηλεφωνήστε μας στο: +359 2 851 72 59.


Στείλτε μια ερώτηση

Επαφές