Η δικηγόρος Πέπα Μαρνίκας από το δικηγορικό γραφείο «Kancheff, Gicheva, Marnikas and Partners» έλαβε μέρος στο Διεθνές Φόρουμ Κυβερνοασφάλειας και Πολιτικής του κυβερνοχώρου, που πραγματοποιήθηκε στις 11.10.2019 στη Σόφια, στο Sofia Tech Park.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τη Βουλγαρική Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ, κορυφαίοι ειδικοί στον τομέα της προστασίας προσωπικών δεδομένων, της κυβερνοασφάλειας και των ψηφιακών θεμάτων από τη Βουλγαρία και το εξωτερικό συζήτησαν τα σημαντικότερα θέματα και τα τρέχοντα προβλήματα που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα στο ψηφιακό περιβάλλον.

Το συνέδριο ξεκίνησε με σειρά βασικών διαλέξεων και ακολούθησαν συζητήσεις πάνω σε διάφορα θέματα από τα οποία τα βασικά ήταν η αποκέντρωση των πληροφοριών ως μέθοδος προστασίας προσωπικών δεδομένων, η προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η κυβερνοασφάλεια και η προστασία των προσωπικών δεδομένων, μελέτες διαφόρων περιπτώσεων της Βουλγαρικής Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και άλλα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη μέλη της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο σε περίπτωση “μη-συμφωνίας Brexit”.

Μετά από αυτό, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες εργασίας. Οι θεματικές περιοχές εστίασης αυτών των ομάδων ήταν: τα θέματα των προσωπικών δεδομένων και το ψηφιακό μάρκετινγκ, η δημιουργία περιεχομένου βίντεο και η προστασία των προσωπικών δεδομένων, η σύνδεση μεταξύ προσωπικών δεδομένων, της τεχνητής νοημοσύνης και Διαδικτύου των πραγμάτων (IoT) καθώς και μεταξύ προσωπικών δεδομένων, ελευθερία έκφρασης και fake news. Η ρύθμιση του διαδικτυακού περιβάλλοντος έγινε επίσης θέμα ευρείας συζήτησης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους και τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της ψηφιοποίησης και της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

Επίσης δημιουργήθηκε μια κοινότητα εμπειρογνωμόνων ψηφιακών θεμάτων για τη διατήρηση μόνιμων σχέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων, για την ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών και για την υποβολή προτάσεων για νομοθετικές αλλαγές στον τομέα της ψηφιοποίησης.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για νομική συνδρομή, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail: office@kgmp-legal.com ή τηλεφωνήστε μας στο: +359 2 851 72 59.


Στείλτε μια ερώτηση

Επαφές