Η αγορά αυτοκινήτου στη Βουλγαρία λόγω των χαμηλότερων φόρων των οχημάτων κάνει πολλούς αλλοδαπούς να αγοράζουν ή και να εγγράφουν αυτοκίνητο στη χώρα.

Για την αγορά αυτοκινήτου στη Βουλγαρία οι αλλοδαποί που διαμένουν μόνιμα στη χώρα έχουν δύο επιλογές:

  • να εγγράψουν το αυτοκίνητο ως φυσικό πρόσωπο ή
  • να καταχωρήσουν το αυτοκίνητο ως εταιρικό περιουσιακό στοιχείο.

Οι αλλοδαποί με άδεια προσωρινής διαμονής μπορούν να δημιουργήσουν εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και να εγγράψουν το αυτοκίνητο ως εταιρικό περιουσιακό στοιχείο.

Για Έλληνες υπηκόους θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν ειδικοί έλεγχοι στην Ελλάδα και για αυτό το λόγο συνιστούμε την απόκτηση κάρτας μόνιμης παραμονής στην χώρα. 

Τα απαραίτητα έγγραφα για τη μεταβίβαση κυριότητας του αυτοκινήτου είναι τα εξής:
  1. Σύμβαση αγοραπωλησίας πιστοποιημένη από συμβολαιογράφο.
  2. Πιστοποιητικά ταξινόμησης οχήματος, άδεια κυκλοφορίας Ι και άδεια κυκλοφορίας II.
  3. Έγγραφο που αποδεικνύει ότι πληρώθηκε ο φόρος επί του οχήματος για το τρέχον έτος (τέλη κυκλοφορίας).
  4. Ασφάλεια για αστική ευθύνη τρίτων.
  5. Πιστοποιητικό για την αξία ασφάλισης του οχήματος που έχει εκδοθεί από την ασφαλιστική εταιρεία.
  6. Δήλωση του πωλητή ότι δεν φέρει εκκρεμείς και αναγκαστικά εκτελεστές υποχρεώσεις για φόρους, δασμούς και υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
  7. Δήλωση ιθαγένειας και αστικής κατάστασης από τον πωλητή.

Η τιμή μπορεί να είναι χαμηλότερη από την ασφαλιστική αξία του αυτοκινήτου. Λάβετε υπόψη ότι υπάρχουν όρια για πληρωμές σε μετρητά στη Βουλγαρία. Εάν η τιμή ισούται με ή υπερβαίνει τα 10.000 BGN (περίπου 5.110 ευρώ) ή το αντίστοιχο τους όταν οι πληρωμές γίνονται σε ξένο νόμισμα, η πληρωμή θα γίνει μέσω τραπεζικού εμβάσματος.

Επιπλέον, ο αγοραστής πρέπει να πληρώσει έναν δημοτικό φόρο απόκτησης οχημάτων. Το ποσό του φόρου καθορίζεται από τη δημοτική αρχή όπου είναι ταξινομημένο το όχημα. Για τη Σόφια είναι το 3% της τιμής πώλησης ή της ασφαλιστικής αξίας (σε αυτό που είναι πιο υψηλό). Είναι επίσης υποχρεωτική η πληρωμή των συμβολαιογραφικών τελών.

Τις περισσότερες φορές το κόστος που σχετίζεται με τη μεταβίβαση ιδιοκτησίας πληρώνεται από τον αγοραστή. Είναι επίσης πιθανό να μοιραστούν τα κόστη από τα μέρη.

Μέσα σε ένα μήνα ο αγοραστής πρέπει να εγγράψει το αυτοκίνητο στο περιφερειακό γραφείο της Διεύθυνσης Τροχαίας. Δεν είναι απαραίτητο να αντικατασταθούν οι πινακίδες κυκλοφορίας.

Επίσης, όταν αγοράζετε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο (με ζωή πάνω από 6 μήνες από την ημερομηνία της πρώτης εγγραφής και χιλιόμετρα άνω των 6.000), ο νέος ιδιοκτήτης πρέπει να ειδοποιήσει την ασφαλιστική εταιρεία. Διαφορετικά, η ασφάλεια αυτοκινήτου δεν θα είναι έγκυρη.

Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι ο νέος ιδιοκτήτης δεν χρειάζεται να δηλώσει το όχημα στο δήμο. Ο συμβολαιογράφος και η Τροχαία ενημερώνουν το δήμο για τη μεταβίβαση κυριότητας του αυτοκινήτου.

Κατά τη μεταβίβαση κυριότητας ενός αυτοκινήτου, ο νέος ιδιοκτήτης δεν θα καταβάλει τον ετήσιο φόρο (τέλη κυκλοφορίας) επί του οχημάτος, εάν ο πωλητής έχει καταβάλει τον εν λόγω φόρο για το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για νομική συνδρομή, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail: office@kgmp-legal.com.


Στείλτε μια ερώτηση

Επαφές