Неизползваният до 1 януари 2010 г. платен годишен отпуск за предходни календарни години може да се ползва само до 31 декември 2011 г., приеха окончателно депутатите на 23 юни при второто четене на промени в Кодекса на труда.

С предимство трябва да се ползва първо отпускът за 2010 година, а след това да се направи график за изчистването на натрупаните дни от платения годишен отпуск от предходните години, каза управителят на НОИ Христина Митрева при обсъждането на промени в пленарната зала.

Народните представители приеха, че в началото на всяка година работодателят трябва да утвърди график за ползването на платения годишен отпуск. Графикът трябва да даде възможност на всички работници да ползват платените почивни дни, които им се полагат.

Всеки работник е длъжен да ползва платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага, приеха още депутатите на второ четене.

С още три месеца може да се удължи периодът, за който се въвежда непълното работно време при намаляване на обема на работата, предвиждат приетите промени. В действащия сега кодекс е посочено, че в този случай работодателят може да установи за три месеца в една календарна година непълно работно време.

Друга законова промяна с антикризисна цел е удължаването с още 45 календарни дни на срока, в който работодателят – без съгласието на своите работници и в случаите на производствена необходимост, може да им възлага временно друга работа в същото или в друго предприятие. Сега този период е 45 дни. Законовата промяна е временна и се предвижда да важи до края на 2011 година.

Държавните служители няма да имат повече право и на допълнителен платен отпуск до 15 работни дни, приеха още депутатите.

Правото на допълнителни, платени почивни дни, се дава в текст от Закона за държавния служител, който парламентът одобри да отпадне. С промените в трудовия кодекс депутатите одобриха и изменения в Закона за държавния служител.

За 2010 г. държавните служители няма да получават представително служебно облекло.

Парламентът прие също ползването на годишните отпуски на държавния служител да може да се отложи, когато той не е имал възможност да го ползва заради временна неработоспособност бременност, раждане или за отглеждане на малко дете.