Въвеждащо и продължаващо обучение на НПО за мерките срещу изпирането на пари окт.23

Въвеждащо и продължаващо обучение на НПО за мерките срещу изпирането на пари

Задължението за провеждане на въвеждащо и продължаващо обучение на НПО за мерките срещу изпирането на пари е предвидено в чл. 101, ал. 11 от ЗМИП и чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП. Като задъ...

Повече
Данъци и осигуровки за 2021 г. ян.05

Данъци и осигуровки за 2021 г.

Всички фирми и физически лица ще трябва да съобразят дейността си през новата година с приетите законови промени, касаещи дължимите от тях данъци и осигуровки за 2021 г. Ос...

Повече
КЗЛД прие становище за срока за съхраняване на записи от видеонаблюдение мар.30

КЗЛД прие становище за срока за съхраняване на записи от видеонаблюдение

На 11.02.2021 г. КЗЛД прие Становище рег. № П НМД-01-4/14.01.2021 относно наличието на правно основание за съхраняване на видеозаписи в регистър „Видеонаблюдение“ от търг...

Повече
Изтича крайният срок за подаване на декларации за липса на дейност юни08

Изтича крайният срок за подаване на декларации за липса на дейност

На 30 юни 2021 г. изтича крайният срок, в който фирмите и юридическите лица с нестопанска цел трябва да подадат декларации ...

Повече