Въвеждащо и продължаващо обучение на НПО за мерките срещу изпирането на пари окт.23

Въвеждащо и продължаващо обучение на НПО за мерките срещу изпирането на пари

Задължението за провеждане на въвеждащо и продължаващо обучение на НПО за мерките срещу изпирането на пари е предвидено в чл. 101, ал. 11 от ЗМИП и чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП. Като задъ...

Повече
Данъци и осигуровки за 2021 г. ян.05

Данъци и осигуровки за 2021 г.

Всички фирми и физически лица ще трябва да съобразят дейността си през новата година с приетите законови промени, касаещи дължимите от тях данъци и осигуровки за 2021 г. Ос...

Повече
КЗЛД прие становище за срока за съхраняване на записи от видеонаблюдение мар.30

КЗЛД прие становище за срока за съхраняване на записи от видеонаблюдение

На 11.02.2021 г. КЗЛД прие Становище рег. № П НМД-01-4/14.01.2021 относно наличието на правно основание за съхраняване на видеозаписи в регистър „Видеонаблюдение“ от търг...

Повече
Изтича крайният срок за подаване на декларации за липса на дейност юни08

Изтича крайният срок за подаване на декларации за липса на дейност

На 30 юни 2021 г. изтича крайният срок, в който фирмите и юридическите лица с нестопанска цел трябва да подадат декларации ...

Повече
Мерки за предотвратяване на нарушения на сигурността на личните данни, свързани с хакерски атаки юни29

Мерки за предотвратяване на нарушения на сигурността на личните данни, свързани с хакерски атаки

Едно от основните задължения на администраторите и обработващите лични данни е да внедрят подходящи технически и организационни мерки за предотвратяване на нарушения ...

Повече
Изтича крайният срок за обявяване на ГФО за 2020 г. сеп.01

Изтича крайният срок за обявяване на ГФО за 2020 г.

На 30 септември 2021 г. изтича крайният срок за обявяване на ГФО за 2020 г. в Търговския регистър, Регистъра на ЮЛНЦ, чрез икономическо изда...

Повече
КЗЛД одобри образец на Уведомление за нарушаване на сигурността на данните сеп.15

КЗЛД одобри образец на Уведомление за нарушаване на сигурността на данните

КЗЛД публикува примерен образец на Уведомление за нарушаване на сигурността на данните, за да подпомогне администраторите на лични данни при изпълнение на зад...

Повече
ГФО за 2020 г. на Адвокатско дружество „Кънчев, Гичева, Марникас и партньори“ сеп.22

ГФО за 2020 г. на Адвокатско дружество „Кънчев, Гичева, Марникас и партньори“

На основание чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводство Адвокатско дружество "Кънчев, Гичева, Марникас и партньори" публикува своя ГФО за предходната 2020 г. ...

Повече
Годишни обучения по ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ окт.06

Годишни обучения по ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ

Всички лица, които са задължени да прилагат мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, трябва да провеждат ежегодно обучения по ЗМИП, ППЗМИП и...

Повече
Специализирани обучения по GDPR ное.10

Специализирани обучения по GDPR

Адвокатско дружество „Кънчев, Гичева, Марникас и партньори“ организира и провежда специализирани обучения по GDPR. Обученията са с практическа насоченост и им...

Повече