Важни промени в Закона за мерките по време на извънредното положение заради COVID-19 апр.09

Важни промени в Закона за мерките по време на извънредното положение заради COVID-19

Само две седмици след обнародването му, специалният Закон за мерките по време на извънредното положение заради COVID-19 беше спешно ревизиран. За...

Повече
Временен мораториум върху банковите кредити във връзка с COVID-19 апр.13

Временен мораториум върху банковите кредити във връзка с COVID-19

Ha 10.04.2020 г. Бългapcĸaтa нapoднa бaнĸa yтвъpди пpeдлoжeнитe oт банките правила, които ще доведат до временен мораториум върху банковите кредити във връзка с COVID-19. Механизмите за отсрочване на в...

Повече
Безвъзмездна финансова помощ за микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 май01

Безвъзмездна финансова помощ за микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19

Микро и малки предприятия могат да кандидатстват за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. За тази цел е откр...

Повече
Подаване и проверка на документите на кандидатите за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ май13

Подаване и проверка на документите на кандидатите за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

В „Държавен вестник“ днес беше обнародвано Постановление № 91 от 11 май 2020 г. за реда и начина на проверка на документите, представяни от кандидатите за безвъзмездна финансова помощ и ...

Повече
Промени в сроковете за приемане на Вътрешни правила по ЗМИП юни05

Промени в сроковете за приемане на Вътрешни правила по ЗМИП

Заради въведеното извънредно положение във връзка с COVID-19 сроковете за приемане на нови или актуализирани Вътрешни правила по ЗМИП бяха удължени. Досегашният 6-месечен срок, в който т...

Повече
Изтича срокът за подаване на декларация от фирми без дейност в търговския регистър юни18

Изтича срокът за подаване на декларация от фирми без дейност в търговския регистър

На 30 юни 2020 г. изтича крайният срок за подаване на декларация от фирми без дейност в търговския регистър. Напомняме, че този срок беше до края на м...

Повече
ГФО за 2019 г. на Адвокатско дружество „Кънчев, Гичева, Марникас и партньори“ авг.06

ГФО за 2019 г. на Адвокатско дружество „Кънчев, Гичева, Марникас и партньори“

Съгласно чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводство адвокатските дружества са задължени да публикуват годишните си финансови отчети за предходната година чрез икономическо издание ил...

Повече
Съдът на ЕС обяви за невалиден Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ авг.13

Съдът на ЕС обяви за невалиден Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ

Със свое Решение от 16 юли 2020 г. по дело C-311/18 Data Protection Commissioner / Maximillian Schrems et Facebook Ireland, Съдът на ЕС обяви за невалидно Решение 2016/1250 относно адекватността на защитата, осигуря...

Повече
Изтича крайният срок за изпращане в ДАНС на уведомления по чл. 106, ал. 5 и чл. 107, ал. 4 от ЗМИП авг.17

Изтича крайният срок за изпращане в ДАНС на уведомления по чл. 106, ал. 5 и чл. 107, ал. 4 от ЗМИП

До 21-ви август 2020 г. задължените лица по чл. 4, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - 27 и 29 – 32 трябва да изпратят в ДАНС уведомления по чл. 106, ал. 5 и чл. 107, ал. 4 от ЗМИП. Това задълже...

Повече
Изтича крайният срок за публикуване на ГФО за 2019 г. сеп.15

Изтича крайният срок за публикуване на ГФО за 2019 г.

До 30 септември 2020 г. e крайният срок за публикуване на ГФО за 2019 г. в Търговския регистър, Регистъра на ЮЛНЦ, чрез икономическо издание или чрез интернет....

Повече