Добрата новина за края на годината: бившият Фонд за лечение на деца беше осъден за незаконосъобразно бездействие дек.31

Добрата новина за края на годината: бившият Фонд за лечение на деца беше осъден за незаконосъобразно бездействие

С огромно удовлетворение изпращаме отиващата си 2019 г. Вече цяла година Адвокатско дружество "Кънчев, Гичева, Марникас и партньори" водим дело срещу закрития по скандален начин Фонд за...

Повече
Регистрация по ДДС при последователно извършване на еднородна дейност в един и същ търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано ян.11

Регистрация по ДДС при последователно извършване на еднородна дейност в един и същ търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано

Задължителна регистрация по ДДС при последователно извършване на еднородна дейност в един и същ търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано, беше ...

Повече
Започна да тече срокът за приемане на нови или актуализирани Вътрешни правила по ЗМИП ян.17

Започна да тече срокът за приемане на нови или актуализирани Вътрешни правила по ЗМИП

Започна да тече 6-месечният срок, в който задължените лица трябва да изготвят нови или да приведат досегашните си Вътрешни правила по ЗМИП в съответствие с изискванията на чл...

Повече
Удостоверения от регистъра на населението вече ще се издават от всяка община, независимо от адресната регистрация на гражданите ян.20

Удостоверения от регистъра на населението вече ще се издават от всяка община, независимо от адресната регистрация на гражданите

Гражданите вече ще могат да получават необходимите им удостоверения от регистъра на населението от всяка община, район или кметство. Отпадна изискването тези удостоверения да с...

Повече
Годишните планове за обучение вече няма да се изпращат в ДАНС фев.05

Годишните планове за обучение вече няма да се изпращат в ДАНС

Отпада задължителното подаване в ДАНС на годишните планове за обучение, които лицата по чл. 4 от ЗМИП са задължени да изготвят всяка година. Това предвиждат изменения в правилника за п...

Повече
Адвокати от България, Италия и Испания участваха международен семинар по прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз в Милано фев.27

Адвокати от България, Италия и Испания участваха международен семинар по прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз в Милано

Управляващият съдружник адв. Стефания Гичева бе сред десетте български адвокати, избрани за участие в тридневния международен обучителен семинар по прилагането на Хар...

Повече
Нови изисквания за обявяване на ГФО за 2019 г. в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ мар.17

Нови изисквания за обявяване на ГФО за 2019 г. в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ

От 14.03.2020 г. влязоха в сила нови изисквания, свързани с документите за обявяване на ГФО за 2019 г. в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. Промените засягат всички микро, малки...

Повече
Служебна бележка от работодателя за пътуване до друго населено място мар.21

Служебна бележка от работодателя за пътуване до друго населено място

Служебна бележка от работодателя или друг документ, удостоверяващ целта на пътуването им, ще трябва да представят гражданите, които искат пътуват от едно населено място до друго. Так...

Повече
Извънредното положение заради COVID-19 – какво се случва с различните срокове и други задължения на гражданите и бизнеса мар.24

Извънредното положение заради COVID-19 – какво се случва с различните срокове и други задължения на гражданите и бизнеса

Извънредното положение заради COVID-19 и наложените във връзка с него ограничителни мерки доведоха до пълното или частично спиране на дейността на много фирми, на съдилищата, повишаване...

Повече
Изплащане на компенсации на работодатели по ПМС № 55/30.03.2020 г. мар.31

Изплащане на компенсации на работодатели по ПМС № 55/30.03.2020 г.

От 31.03.2020 г. Агенцията по заетостта започва да приема документи за изплащане на компенсации на работодатели по ПМС № 55/30.03.2020 г. Компенсации ще се изплащат за цел...

Повече