Нови промени в ЗМИП относно декларирането на действителни собственици на фондации и сдружения май28

Нови промени в ЗМИП относно декларирането на действителни собственици на фондации и сдружения

С изменения в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), обнародвани в брой 42 от 28.05.2019 г. на „Държавен вестник“, бяха направени важни промени, засягащи кръга на лицата,...

Повече
ДАНС публикува указания във връзка с декларирането на действителни собственици и лица за контакт май30

ДАНС публикува указания във връзка с декларирането на действителни собственици и лица за контакт

Във връзка с възникнали проблеми при тълкуването и прилагането на ЗМИП, публикува указания относно вписването на данни за и лица за контакт. При декларирането на действителни собс...

Повече
Екипът на КГМП получи сертификати за длъжностни лица по защита на личните данни юни03

Екипът на КГМП получи сертификати за длъжностни лица по защита на личните данни

Адвокат Стефания Гичева и адвокат Пепа Марникас от Адвокатско дружество „Кънчев, Гичева, Марникас и партньори“ завършиха обучителен курс за длъжностни лица по защита на личните дан...

Повече
Необходими документи за пътуване в чужбина на деца юли01

Необходими документи за пътуване в чужбина на деца

При пътуване в чужбина на ненавършили пълнолетие деца - български граждани или такива с двойно гражданство, на гранично-пропускателните пунктове следва да се представят редица докум...

Повече
Данъчно облагане в България авг.03

Данъчно облагане в България

При осъществяване на своята дейност за юридическите лица възникват задължения за заплащане на различни видове в България. КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК (ДАНЪК ВЪРХУ ПЕЧА...

Повече
Местни данъци и такси авг.05

Местни данъци и такси

Основните местни данъци и такси са данъкът върху недвижимите имоти, данъкът върху превозните средства и такса битови отпадъци (такса смет). Режимът за облагане с имуществени е реглам...

Повече
Уебсайт с фейсбук бутон „харесва ми“ отговаря като администратор съвместно с Facebook за събирането на лични данни на посетителите на сайта авг.13

Уебсайт с фейсбук бутон „харесва ми“ отговаря като администратор съвместно с Facebook за събирането на лични данни на посетителите на сайта

Собственикът на уебсайт с интегриран фейсбук бутон „харесва ми“ е съвместен администратор на лични данни заедно с Facebook. Той носи отговорност за събирането на лични дан...

Повече
КЗЛД глоби банка за изтичане на лични данни авг.29

КЗЛД глоби банка за изтичане на лични данни

Глоба в размер на 1 000 000 лева е наложена от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) на "Банка ДСК" ЕАД за изтичане на лични данни. е издадено за извършено на...

Повече
Длъжностно лице по защита на данните сеп.05

Длъжностно лице по защита на данните

Регламент (ЕС) 2016/679 (ОРЗД, GDPR) въведе фигурата на т.нар. длъжностно лице по защита на данните. Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД) може да бъде: служител на администра...

Повече
Краен срок за предявяване на претенции срещу фалиралата „Застрахователна компания Олимпик“ сеп.11

Краен срок за предявяване на претенции срещу фалиралата „Застрахователна компания Олимпик“

Кредиторите на обявената в несъстоятелност кипърска „Застрахователна компания Олимпик“ могат да предявят вземанията си срещу нея в срок до 35 дни, считано от 23 август 2019 г. ...

Повече