Трудово-правните взаимоотношения са едни от най-многопластовите и широкоспектърни теми в практиката. От самото си възникване, развитие и прекратяване, те предизвикват редица въпроси, които често прерастват в казуси и съдебни дела. Познавате ли обаче основните си права и задължения като работник или работодател? Важно е както работодателите, така и работниците, да са запознати с основните положения на трудоправните взаимоотношения, за да могат да защитят ефективно правата си.

Управляващият съдружник адвокат Стефания Гичева обобщава най-важните моменти по тази обширна тема в интервю по телевизия „Евроком“ за предаването „Училище за родители“. В рамките на половин час поставя акценти върху важните детайли, на които трябва да се обърне внимание и се насочва към други такива – съществени за упражняване на правата по трудово-правните взаимоотношения. Трудовото право засяга огромна част от гражданите, които напрактика почти всички под една или друга форма влизат в подобни отношения поне един път в живота. Както и за всичко друго, предварителната подготовка и познаването на правата и задълженията по закон, са добра основа за правилното и законосъобразно развитие на трудово-правното отношение, независимо от коя страна се намирате.

От интервюто ще научите:
  • Кога и как възниква трудовото правоотношение?
  • За какво следва да внимавате, когато сключвате трудов договор.
  • Какви видове трудови договори има?
  • Какво трябва да съдържа трудовия договор и какво трябва задължително да се предостави на работника при постъпване на работа?
  • Какви са видовете отпуски и как се пристъпва към тяхното ползване? Кога се обезщетява парично неизползван отпуск?
  • Кога и как се прекратява трудовото правоотношение?
  • Каква е защитата при незаконно уволнение?

При всички случаи, когато не сте сигурни какво и как трябва да предприемете, е желателно да се консултирате предварително, за да се намери оптималното решение. Погрешно е схващането, че трудово-правните отношения са от особена важност само за едната страна. Както работодателят, така и работникът са обвързани от императивните правила на Кодекса на труда и много често нямат място за модификации.

Затова е препоръчително да познавате основните разпоредби, касаещи трудово-правните взаимоотношения. Когато обаче имате казус или просто се затруднявате и имате необходимост правото да говори на Вашия език – се свържете с нас за подкрепа.

Изгледайте цялото интервю на адвокат Стефания Гичева тук: https://eurocom.bg/show_videos/shows/UchilishteZaRoditeli/10_07_2022_UCHILISHTE_WEB_PART_1.mp4

В случай, че се нуждаете от правна консултация или съдействие във връзка с прекратяване на трудови договори и защита срещу незаконно уволнение, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия