Адв. Стефания Гичева и адв. Петромир Кънчев от Адвокатско дружество „Кънчев, Гичева, Марникас и партньори“ взеха участие в Международната конференция по прилагането на Хартата на основните права на ЕС /ХОПЕС/, която се проведе на 22-24.11.2019 г. в София.

Над 250 съдии и адвокати от България, Гърция и Румъния обмениха добри практики, свързани с прилагането на Хартата на основните права на ЕС от националните съдилища. Конференцията се проведе в рамките на Проекта „ХЪБ – Как да прилагаме Хартата на основните права на ЕС на Балканите“, осъществяван от Центъра за продължаващо обучение при ЮФ на СУ, в партньорство с European public law organization (EPLO), Гърция и Юридическия факултет на Букурещкия университет, Румъния. С нея беше отбелязана и 12-годишнината от влизането в сила на Договора от Лисабон и Хартата на основните права на ЕС.

Фокусът на конференцията бе поставен върху основните теоретични и практически проблеми на определянето на приложното поле на ХОПЕС при прилагането ù в държавите-членки на ЕС.

Обект на разисквания бяха най-новата практика на Съдът на ЕС, както и процесуалните измерения на приложимостта на ХОПЕС пред национален съд. Разгледани бяха и ограниченията в прилагането на някои разпоредби на хартата („нормите-принципи”) и общият за трите държави проблем за правата на бежанците в контекста на правото на ЕС.

Основни лектори бяха д-р Анджела Уорд и д-р Катлийн Гутман от Съда на ЕС в Люксембург, а съдии от върховните съдилища на Гърция, Румъния и България представиха опита и проблемите в прилагането на Хартата в своите страни.

По време на събитието участниците проведоха практически дискусии и споделиха своя опит и добри практики в областта на основните права на ЕС и прилагането на ХОПЕС от националните съдилища.

В случай, че се нуждаете от повече информация или консултация, свързана с прилагането на ХОПЕС, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия