Управляващият съдружник адв. Пепа Марникас взе участие в семинара „Предизвикателствата пред онлайн търговците“, който се проведе на 19 ноември 2019 г. в София. Той беше организиран от Еnterprise Europe Network, Българската търговско-промишлена палата, Европейския потребителски център и Комисията за защита на потребителите. Събитието беше насочено към фирмите, които желаят да развиват своя бизнес и да разпространяват своите стоки и услуги в страната и чужбина през онлайн канали, както и към техните правни консултанти.

По време на семинара участниците се запознаха с последните новости в законодателството при онлайн продажбите на потребители, с правилата за гаранции и рекламации, които действат в рамките на Европейския съюз, както и с възможностите за алтернативно разрешаване на спорове между онлайн търговците и потребителите от помирителни комисии. Г-н Игнат Арсенов, главен директор “Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, сподели интересни казуси от практиката на Комисията и обърна внимание на най-често допусканите грешки от онлайн търговците.

Сред основните теми, които бяха дискутирани по време на семинара, бяха задължителната информация на сайта на онлайн търговеца, процесът на поръчка на стоки по интернет и изискванията за предоставяне на преддоговорна информация, срокът за връщане на закупен продукт и разходите за връщането му, правото на отказ от договора от страна на потребителя в рамките на “периода на размисъл” и изключенията от него, законовите и търговските гаранции и др. Силен интерес предизвикаха и въпросите за приложимото право и компетентния съд при трансгранични продажби в Европейския съюз.

По време на събитието участниците споделиха своя опит и добри практики в областта на онлайн търговията.

В случай, че се нуждаете от допълнителна информация или консултация във връзка с изискванията към дейността на онлайн магазините и изготвяне на необходимите документи, както и за защита на правата Ви като потребител, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия