Какви права имам като наследник е въпрос, който в определени етапи от живота се оказва особено важен. В много моменти от ежедневието ни е от особено значение да познаваме правата си, за да можем да ги потърсим и защитим, ако се налага. В действителност в случай на смърт на близък, често се изправяме пред неясноти и трудности. Често в практиката възникват множество казуси, свързани с упражняване на правата на наследниците. Когато се спомене думата „наследство“, това се асоциира основно с имоти, пари и коли, а всъщност наследствената маса може да включва много широк кръг от права, но и задължения.

В предаването „Училище за родители“ по телевизия Евроком, управляващият съдружник адвокат Стефания Гичева разяснява голям кръг от въпроси, свързани с правата на наследниците.

В рамките на 30 минути се обсъжда кои са кръга от лица, които наследяват по закон и какво можем да наследим – далеч това не са само имоти, коли и пари. Можете да наследите също така и дружествени дялове, ценни предмети на изкуството, криптовалути, авторски права и още доста имуществени права, но и задължения. Не са редки случаите, в които задълженията надхвърлят активите, ако такива изобщо съществуват. Ще научите как да се защитите в такива случаи – какво означава наследство по опис и отказ от наследство. Някои наследници – като непълнолетните например, винаги приемат наследството по опис и това е единствената възможност. Ако приемете наследство по опис, ще ограничите отговорността си за задължения на наследодателя ви до размера на полученото от него и няма да застрашите собственото си имущество. Понякога обаче е доста по-разумно да направите директен отказ, който е право на наследника, но е винаги окончателно и безусловно.

Как може да се пренареди реда на наследниците по закон, кога е допустимо завещанието и какво трябва да знаете за запазените и разполагаемите части от наследството, също е сред темите на интервюто с адвокат Стефания Гичева. Ще чуете също и какви специални права има преживелият съпруг и как може партньор, с когото нямаме брак, да наследи наше имущество.

Често се случва на практика да не сме наясно с наследствената маса и какво се включва в нея. Има няколко проверки, които могат да ни дадат индиция какво имущество или задължения е оставил наследодателят – справка в Имотния регистър, в Търговския регистър и справка от БНБ за наличие на сметки, кредити или банкови касети.

В крайна сметка може да се окаже както че няма никакво наследство, така и че същото е на значителна стойност. Всъщност от данък наследство са освободени обаче само децата и преживелият съпруг, всички други наследници дължат данък наследство за над 250 000 лв.

Тези и още други интересни въпроси ще можете да видите в интервюто на адв. Гичева, където правото говори на Вашия език.

Ако се нуждаете от правна консултация или съдействие във връзка с правата Ви като наследник, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия