До 30 юни 2023 г. е крайният срок за подаване на декларации за липса на дейност в търговския регистър и в Националния статистически институт.

Подаване на декларация за липса на дейност в Търговския регистър

Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството се подава в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ от:

 • всички фирми – ЕООД, ООД, ЕАД, АД, КДА, събирателни и командитни дружества;
 • клонове на чуждестранни фирми;
 • кооперации;
 • ЕТ, които подлежат на задължителен независим финансов одит;
 • всички сдружения, фондации и народни читалища.

Гражданските дружества (ДЗЗД) без дейност през 2022 г. публикуват декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч в икономическо издание или чрез интернет. Крайният срок и за тях е 30 юни 2023 г.

ЕТ, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и ЕТ, които не са имали дейност през 2022 г., НЕ подават декларация за липса на дейност.

ВАЖНО!!! Ако е подадена декларация през 2022 г., фирмите и ЮЛНЦ не трябва да подават нова декларация през 2023 г.

За  обявяване на декларация за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството са необходими следните документи:
 1. Заявление, образец Г3;
 2. Декларация за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч;
 3. Декларация за липса на дейност със заличени лични данни;
 4. Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове;
 5. Декларация, че заявлението и приложените документи са предоставени от заявителя.
 6. Пълномощно, ако заявлението не се подава лично от законния представител на фирмата или ЮЛНЦ.

Текстът на декларацията за липса на дейност е по утвърден образец.

Когато се входират от адвокат, НЕ се изисква нотариална заверка на Заявлението Г3 и на адвокатското пълномощно.  

ВАЖНО!!! Счетоводителите НЕ могат да подават декларации за липса на дейност. 

НЕ се заплаща държавна такса за подаване на декларации за неактивност в търговския регистър и в регистъра на ЮЛНЦ.

Подаване на декларация за липса на дейност в НСИ

В срок от 01 януари до 30 юни 2023 г. предприятия, които не са осъществявали дейност през 2022 г., подават декларация в НСИ. Това важи за всички фирми, ЕТ, ДЗЗД и ЮЛНЦ, които през 2022 г. са нямали дейност. Ако е подадена такава декларация през 2022 г., нова декларация НЕ се подава.

ВАЖНО!!! Декларацията, която се подава в НСИ, е различна по съдържание от Декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството. 

Попълнената декларация може да се подаде:
 • по e-mail на съответния отдел „Статистически изследвания“ към Териториалните статистически бюра;
 • на хартия в съответния отдел „Статистически изследвания“ към Териториалните статистически бюра;
 • по електронен път в Информационната система “Бизнес статистика” чрез ПИК на НАП;
 • по електронен път в Информационната система “Бизнес статистика” чрез електронен подпис.

НЕ се заплаща такса за подаване на декларация за липса на дейност в НСИ.

Ако желаете да спестите време, ние можем да Ви съдействаме и да подадем декларацията за липса на дейност на Вашата фирма, фондация, сдружение или читалище. Не е необходимо да идвате в нашия офис – ще получите готовите документи по имейл, за да ги подпишете и да ни ги изпратите пак по имейл. Ще подадем Вашите документи още същия ден и ще Ви изпратим уведомление с входящ номер. Cвържете се с нас на e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия