От 1-ви август 2022 г. всеки баща и осиновител ще може да ползва 2 месеца платен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст. Промените в Кодекса на труда бяха обнародвани в бр. 62/05.08.2022 г. на “Държавен вестник“, но влизат в сила със задна дата – от 01.08.2022 г.

За времето, през което се ползва този отпуск, на бащата (осиновителя) ще се изплаща обезщетение от НОИ. Размерът му е равен на получаваното от майките през втората година на детето. За 2022 г. е 710 лв. месечно. Имайте предвид, че размерът на това обезщетение се определя всяка година със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

Условие за ползване на новия отпуск е бащата/осиновителят да е бил осигурен за общо заболяване и майчинство за период не по-малък от 12 месеца. Също така, не трябва да е ползван някой от другите видове отпуски, предоставени от Кодекса на труда на бащите. Напр. отпуск за отглеждане на дете до две години.

Самоосигуряващите се бащи и осиновители също имат право на обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст. И за тях се прилага изискването за 12 месеца осигурителен стаж за общо заболяване и майчинство.

Отпускът може да бъде използван изцяло или на части. Той не може да бъде прехвърлян на другия родител.

Времето, през което се ползва отпускът, се признава както за трудов, така и за осигурителен стаж.

Здравните осигуровки за времето на отпуска са за сметка на работодателя. Ако бащата и осиновителят са самоосигуряващи се лица, здравните осигуровки са за тяхна сметка.

За да ползва този отпуск бащата/осиновителят трябва да уведоми за това работодателя си поне 10 работни дни предварително.

В случай, че се нуждаете от правна консултация или съдействие във връзка с трудови правоотношения и защита срещу незаконно уволнение, свържете се с нас на e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия