От 23 януари 2023 г. започва кандидатстването за ваучери за възстановяне на разходи за регистрация на търговски марки, дизайни, патенти и други права на интелектуална собственост. Грантовете се отпускат от Фонда за малки и средни предприятия в ЕС. Целта е да се подпомогне малкият и средният бизнес и да се повиши неговата конкурентоспособност.

Безвъзмездните средства ще се отпускат под формата на ваучери.

От тази финансова помощ могат да се възползват микро, макро и средни предприятия.

Категория предприятиеЧисленост на персоналаГодишен оборотГодишен баланс — общо
Средно предприятие<250≤ 50 млн. евро≤ 43 млн. евро
Малко предприятие<50≤ 10 млн. евро≤ 10 млн. евро
Микро предприятие<10≤ 2 млн. евро≤ 2 млн. евро

За да кандидатстват, фирмите трябва да направят свой профил в уебсайта на Службата на ЕС за интелектуална собственост. Чрез него се подават формулярите за кандидатстване и за възстановяне на разходите.

С Ваучер 1 могат да се възстановят до 90 % от разходите за предварителна диагностика на обекти на интелектуална собственост.

Максималната сума, която може да получи фирмата, е 1350 евро.

Услугата по предварителна диагностика (IP Scan) е изключително полезна за фирмите. Тя се извършва от експерт по интелектуална собственост. С негова помощ фирмите ще изградят стратегията си за закрила на своята интелектуална собственост. IP Scan услугата включва патенти, марки, дизайни, полезни модели, нерегистрирани или неподлежащи на регистрация активи (търговски тайни, фирмени наименования, имена на домейни) и др. Времето, необходимо за извършване на IP Scan, зависи от дейността на конкретната фирма, портфолиото от продукти и услуги, които предлага, държавите, в които ги разпространява и т.н. Цялостният анализ може да отнеме от няколко седмици до няколко месеца.

Ваучер 2 може да се използва за разходи за регистрация на търговска марка и дизайн на национално, регионално, европейско и международно ниво.

Максималната сума, която се покрива е 1000 евро.

На възстановяване подлежат:

Ваучерът покрива разходите за платени такси за заявки за марки и/или дизайни, допълнителни такси за клас, такси за проверка, такси за регистрация, такси за публикуване и отлагане на публикуването и др. Имайте предвид, че не всички видове такси се включват. 

Ваучер 3 е за възстановяване на такси при подаване на национални и европейски патенти и проучване на предшестващото състояние на техниката. Размерът на безвъзмездната помощ е 1500 евро. Процентът на възстановяване е 75 на сто.

С Ваучер 4 се покрива 50 % от таксата за електронно подаване на заявки за сортовете растения на ниво ЕС – 225 евро.

Ако се нуждаете от консултация и съдействие за регистрация на търговска марка, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия