На 29.11.2019 г. в София се проведе Международна конференция по прилагането на GDPR и предизвикателствата, пред които са изправени малките и средни предприятия.

От името на Адвокатско дружество „Кънчев, Гичева, Марникас и партньори“ в конференцията взеха участие адв. Стефания Гичева и адв. Пепа Марникас.

По време на събитието бяха направени презентации от г-н Венцислав Караджов – Председател на КЗЛД, г-н Луиджи Монтуори и г-н Луиджи Кароци от Службата за защита на личните данни в Италия, г-н Луис де Салвадор Караско – Координатор на Отдела за оценка и технологични изследвания на испанския Надзорен орган за защита на данните, г-жа Дейс Лутерс‐Тюмел – Генерален секретар на Европейската асоциация на жените юристи, преподаватели от Софийския университет и Университета Рома Тре (Италия), представители на Българската стопанска камара, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и др.

Сред основните теми бяха въвеждането на изискванията и прилагането на GDPR в ежедневната дейност на малките и средни предприятия (МСП), подготовката и обучението на персонала за предизвикателствата на GDPR, технологичните и управленски решения за подпомагане на МСП при осигуряването на съответствие с GDPR, сигурността на личните данни, правните и етичните аспекти при обработването на лични данни, защитата на данните на етапа на проектирането и по подразбиране и др.

По време на конференцията участниците от надзорните органи на Италия и Испания представиха казуси от своята практика и споделиха своя опит как малките и средни предприятия в тези държави се справят с предизвикателствата, с които са се сблъскали при внедряването на изискванията на GDPR.

В случай, че се нуждаете от съдействие за изготвяне на документи по GDPR или от консултация в областта на защита на личните данни, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия