Приемането на новия Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения създаде нови задължения за работодатели, които трябва да създадат вътрешни канали за подаване на сигнали, да разпишат правилата за процедурата и да я имплементират в дейността си.

Законът е в сила от 4 май 2023 г., като разпоредбите, касаещи работодателите в частния сектор, които имат между 50 и 249 работници или служители, влизат в сила от 17 декември 2023 г.

Екипът ни разработи това обучение, за да Ви бъдем полезни в справянето с новите предизвикателства във връзка с т.нар. whistleblowers.

Обучението е насочено към задължените лица, които са:
  1. Работодателите в публичния сектор с изключение на общините с население под 10 000 души;
  2. Работодателите в частния сектор с 50 и повече работници или служители;
  3. Работодателите в частния сектор независимо от броя на работниците или служителите, ако осъществяваната от тях дейност попада в приложното поле на актовете на Европейския съюз, посочени в част I, буква „Б“ и част II от приложението към чл. 3, ал. 1 и ал. 3 от закона.
Обучението ще е от полза на всеки, който иска:
  • да си ИЗЯСНИ целта на закона и неговото приложно поле
  • да РАЗБЕРЕ кои са задължените лица и в какво точно се състоят техните задължения
  • да ЗНАЕ какви са правата на лицата, подаващи сигнали
  • да УСВОИ технологията на изграждане на вътрешните канали и как те работят
  • да ПОЗНАВА видовете сигнали, които могат да се подават, до кого и каква защита следва да получат лицата
  • да НАПРАВИ релевантната връзка с GDPR и как обработването на личните данни в изпълнение на задълженията по този закон се вписват във вече работещите правила по GDPR
  • да е ЗАПОЗНАТ със санкциите, които се налагат по закона

Панелите на обучението ще са от практическа полза за лицата, които ще отговарят за вътрешните сигнали и ще управляват тяхното разглеждане.

Обучението е с продължителност от 3 учебни часа по 45 мин. с възможност участниците да задават въпроси и да обсъждат с лекторите практически казуси. 

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение.

Дата за провеждане на обучението: 16 юни 2023 г., от 10.00 часа.

Лектори ще бъдат управляващите съдружници адв. Пепа Марникас и адв. Стефания Гичева, които имат дългогодишен професионален опит като обучаващи в сферата на личните данни, прането на пари и др.

За допълнителна информация и записване за обучението можете да се свържете с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия