С помощта на т.нар. „бисквитки“ собствениците на уеб сайтове събират информация за използването им от интернет потребителите. Това са малки текстови файлове, които се инсталират и запазват на крайното устройство или в паметта на уеб браузъра на потребителите. Например, чрез тях сайтът събира данни за езиковите настройки, за броя на посетителите на сайта, кои страници от сайта са разгледали, дали са посетили сайта през мобилно или десктоп устройство и т.н. Част от бисквитките са технически необходими и без тях самият сайт не може да работи. Те се инсталират със самото отваряне на съответната интернет страница от потребителя.

Политиките за използване на „бисквитки“ на повечето уеб сайтове предупреждават потребителите, че със самото посещение на сайта и разглеждане на съдържанието му те се съгласяват с инсталирането на бисквитките и със събирането на информация чрез тях. Други сайтове изискват изрично съгласие от потребителите с тези политики още при отварянето на съответния сайт. Ако не даде съгласието си, потребителят не може да продължи да разглежда съдържанието на сайта.

С решение от 1 октомври 2019 г. по дело C‑673/17 (Planet49), Съдът на ЕС направи важни тълкувания на законовите изисквания към използването на “бисквитки”.

На първо място, изисква се потребителите да дадат изрично съгласие за инсталирането и съхраняването на „бисквитки“ на техните крайни устройства.

Не е налице валидно дадено съгласие, когато запазването на информация или достъпът до информация, която вече е съхранена в крайното устройство на потребител на интернет сайт, с помощта на „бисквитки“, се позволява чрез предварително маркирано с отметка квадратче, от което потребителят трябва да премахне отметката, за да откаже съгласието си. Това важи в случаите, когато потребителят не е премахнал отметката, но е продължил ползването сайта.

Няма валидно дадено съгласие от потребителя и когато той е продължил разглеждането на сайта без да натиска бутон или да слага отметка за съгласие. Съдът изрично отбелязва, че съгласието на потребителя не се предполага. Ако потребителят не натиска бутон или не слага отметка за съгласие, но ползва сайта, това не означава че той дава своето мълчаливо съгласие за инсталирането на „бисквитки“.

На следващо място, няма никакво значение дали информацията, която се събира и съхранява с помощта на „бисквитки“, представлява лични данни или не.

Следователно, винаги се изисква изрично съгласие на потребителя независимо какъв е видът на бисквитките и какви данни се събират чрез тях.

Третият важен акцент на съдебното решение засяга самото съдържание на политиките за използване на „бисквитки“, които са публикувани на интернет сайтовете.

Те трябва да съдържат информация, която е ясна за разбиране и достатъчно подробна, за да може потребителят да разбере функционирането на използваните бисквитки. В тях задължително трябва да се посочи и продължителността на функциониране на бисквитките, както и дали трети лица имат или не възможност за достъп до тях.

Това тълкуване на Съда на ЕС ще наложи интернет сайтовете да променят своите политики за използване на „бисквитки“. Задължителна част от съдържанието на такива политики вече трябва да бъдат и:

  • конкретното наименование на всяка бисквитка – не е достатъчно да се посочват само по вид (технически, фукционални, аналитични);
  • доставчикът на бисквитката – напр. собственикът на сайта или трето лице;
  • целта на бисквитката – напр. запазва потребителски предпочитания (настройка на език, отворени табове), запазва съгласието на потребителя за използване на бисквитки и др.;
  • срокът на действие – напр. за сесията, за постоянно или за определен срок;
  • видът на бисквитката – напр. HTTP, HTML;
  • имат ли достъп на трети лица – напр. Facebook, YouTube и т.н.

В случай, че се нуждаете от съдействие за изготвяне на документи по GDPR или от консултация в областта на защита на личните данни, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия