По повод на множество постъпили запитвания в нашата кантора за процедурите, свързани с настаняване и регистрация на бежанци от Украйна, имайте предвид следното:

Гражданите на Украйна, които имат биометрични паспорти, влизат без виза в България. Те могат да останат тук 90 дни.  

Украински граждани с небиометрични паспорти, трябва да имат посетителска виза, валидна 90 дни.

Всички паспорти, включително и на децата, не трябва да са с изтекъл срок на валидност.

Лични карти и други документи за самоличност не са валидни при преминаване през граничните пунктове на България.

Какво трябва да направите, ако искате да настаните или да съдействате за регистрация на бежанци от Украйна?
  • Адресна регистрация

В срок от 3 дни след като идващите от Украйна се настанят, лицето или фирмата, предоставили им подслон, са длъжни писмено да уведомят Дирекция „Миграция“ или РУ на МВР по местонахождението на имота, в който са настанени. Ако отидете в РУ на МВР, обикновено това е мястото, където българските граждани подменят документите си за самоличност. Украинският гражданин и собственикът на имота трябва да представят документ за самоличност, както и да попълнят адресна карта по образец. Такава адресна карта ще получите на място или можете да попълните предварително като изтеглите образеца от тук.

Регистрацията е безплатна. Не се заплащат никакви държавни такси.

Адресната карта се попълва в два екземпляра. След обработката й от служителя на МВР, единият екземпляр се връща на лицето, предоставило подслон. Регистрацията се извършва незабавно и приключва с едно посещение в РУ на МВР.

  • Получаване на статут на бежанец        

Тъй като в момента в Украйна се води война, всички идващи от там, могат да получат престой, по-дълъг от 90 дни, като бежанци, потърсили закрила в България.

За целта трябва да се подаде молба за предоставяне на международна закрила пред длъжностно лице на Държавната агенция за бежанците (ДАБ). Молбата може да е както устна, така и писмена. ДАБ осигурява преводач или тълковник.

Молбата е в свободен текст и трябва да съдържа искане за предоставяне на международна закрила от Република България. Можете да изтеглите молбата на украински от тук.

Необходимо е да се явите лично в един от следните Регистрационно-приемателните центрове на ДАБ:

  • Регистрационно-приемателен център гр. София с адрес: гр. София, кв. Овча купел, ул. “Монтевидео” № 21A
  • Регистрационно-приемателен център с. Баня с адрес: с. Баня, общ. Нова Загора, район „Минерални бани“ №17
  • Регистрационно-приемателен център – Харманли с адрес: гр. Харманли, ж.к. “Дружба” № 23 

Предоставянето на статут на бежанец или хуманитарен статут отнема време. Докато трае производството по предоставяне на статут, документът за самоличност се задържа от ДАБ, които издават на подалия молба за закрила регистрационна карта. Тази карта е вид документ за самоличност. Тя съдържа личните данни, снимката и личния номер на чужденеца. Този документ е с валидност от 90 дни. Ако производството по предоставяне на статут не е приключило в този срок, регистрационната карта се подновява. С този документ лицето има право да работи без разрешително за работа, да открие своя банкова сметка, да получи медицинско обслужване, както и всички права, каквито имат и българските граждани без правото на гласува или да бъде избиран. 

Ако срещнете трудности в описаните по-горе процедури, нашият екип е готов да предостави необходимата помощ и съдействие. Можете да се свържете се с нас на e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия