Управляващият съдружник адв. Стефания Гичева бе сред десетте български адвокати, избрани за участие в тридневния международен обучителен семинар по прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз (ХОПЕС), който се проведе на 20-22.02.2020 г. в Съдебната палата на гр. Милано, Италия. Той имаше за цел да популяризира знанията за европейското законодателство за правата на човека и да анализира прилагането на ХОПЕС на национално ниво. Семинарът акцентира и върху ключовата роля на адвокатите в областта на защитата на правата на човека. Той беше организиран в рамките на европейския проект Lawyеrs4Rights, който се ръководи от Фондация „Български адвокати за правата на човека“ в партньорство с Италианската федерация на свободните професионалисти (Confprofessioni), Италианската асоциация на юристите (Associazione nazionale forense, ANF), Адвокатската колегия на гр. Милано, Университета в гр. Бургос (Испания) и Генералния съвет на испанските адвокати (Consejo General de la Abogacia Española).

Хартата на основните права

Фокусът на семинара беше върху две основни теми: събиране на семейството и антитероризъм, като се анализира европейската правна рамка и съдебната практика на съдилищата в Европейския съюз. Беше представен и анализ на италианската съдебна практика по прилагането на Хартата на основните права на ЕС.

Обучението беше открито от г-жа Таня Димитрова – Генерален консул на България в Милано. В първия ден на семинара бяха разгледани приложимите аспекти на Хартата за основните права на Европейския съюз с лектори – адвокати от Адвокатската колегия на гр. Милано, сред които адв. Силвия Белони – координатор на Комисията по човешките права в Адвокатската колегия на гр. Милано и адв. Чиниция Калабрезе – координатор за Европейската комисия при Адвокатската колегия на гр. Милано.

Темата на обучението през втория ден бе Имиграционно право – защита на малолетните/непълнолетните и събиране на семейството. Сред лекторите бяха адв. Диляна Маркова – изпълнителен директор на проекта Lawyers4Rights, адв. Мария Ганчева – ръководител на комуникационната политика по проекта Lawyers4Rights,  адв. Алесия Ди Паскале – професор в Университета на Милано, проф. Юлия Тибери от Университета на гр. Инсубрия, както и практикуващи адвокати от Миланската адвокатска колегия.

Третият ден от обучението беше посветен на темата “Тероризъм – права на заподозрените и подсъдимите по време на разследванията” с лектори: Стефано Дамбрусо – съдия, проф. Емилио Де Капитани – изп. директор на Група на европейските експерти по основните права, адв. Матиа Фереро – член на Комисията по човешките права в Адвокатската колегия на гр. Милано, адв. Алесандро Провера – изследовател по наказателно правосъдие в Католическия университет и адв. Паола Регина – специалист по международно право.

Също така, участниците взеха участие и в презентацията на специалния проект „ДЕКАЛОГ“ – българо-италиански наръчник за адвокати в помощ на граждани, пострадали от насилие, която се състоя на 20 февруари 2020 г. в Генералното консулство на България в Милано. Декалогът е практическо помагало както за адвокатите от България и Италия, така и за всички останали професионално ангажирани участници в борбата срещу насилието. Това издание е в помощ и на българските граждани, пострадали от всякакви форми на насилие и посегателства върху личността.

Адвокати от България, Италия и Испания ще продължат обмена на знания по прилагане на Хартата на Основните права на Европейския съюз и използване на този европейски акт като основа за защита правата на гражданите.

В случай, че се нуждаете от повече информация или консултация, свързана с прилагането на ХОПЕС, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия